Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken collega's met talent voor Unitonderwijs.

Unitonderwijs

Unitonderwijs

Om onze leerlingen zo goed mogelijk uit te dagen en begeleiden, werken we op Tamim
in units. Die bestaan elk uit meerdere instructielokalen, stilteruimtes, een leertuin met
diverse werkplekken en inspirerende themahoeken. Daarmee geven we elk kind de kans
om te leren op zijn of haar eigen manier.

Portfolio’s 

We willen je kind leren nadenken over zijn of haar manier van werken en leren. Daarom sluiten we iedere dag af met een terugblik. Hoe is het gegaan vandaag? Wat heb ik geleerd? Wat zou ik morgen anders doen? Waar ben ik trots op? Zo leren ze dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. Dit zetten we ook twee keer per jaar op papier, in de vorm van reflectie bladen die we aan het portfolio toevoegen. 

Thema’s

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. Deze vakgebieden zijn samengevat binnen onze thema’s waarbij de kerndoelen van deze vakken aangeboden worden. De creatieve vormingsgebieden worden hierbij ingezet evenals het onderzoekend leren en de ontwikkeling van digitale geletterdheid. De ontwikkeling van de cognitieve functies is hierbij ondersteunend waarna de transfer naar andere vakgebieden (Leren Leren) gemaakt wordt.

Talent

Op Tamim willen we je kind de kans geven om zich op alle fronten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij werken we altijd met de talenten die God je kind gegeven heeft. Ons onderwijs is dus eigenlijk een vorm van ondersteuning, zodat je kind al zijn of haar talenten kan ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

Engels

Tamim is een TalenT-school voor Vroeg Engels. Dat betekent dat
onze leerkrachten de kinderen al vanaf groep 1 Engels aanbieden.
Eerst in de vorm van liedjes en spelletjes, later ook in de vorm
van boeken, films en andere materialen. Zo worden de leerlingen
uitgedaagd om Engels te gaan praten.