Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken collega's met talent voor Unitonderwijs.

Privacy

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Stichting CPOV e.o. verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Onze stichting vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving: de stichting CPOV e.o. is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.

Daarbij hebben betrokkenen ook rechten.

In het kader van de Meldplicht datalekken heeft de Stichting CPOV e.o. een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: mevrouw A. Groen: a.groen@cedgroep.nl of telefonisch 010 407 1599

Daarnaast is er een Security Officer (SO) van de Stichting bereikbaar op privacy@cpov.nl of telefonisch 0318 519 076

Bij hen kunt u altijd rechtstreeks terecht voor vragen of meldingen.

Dit alles en meer informatie kunt u vinden op de website van het CPOV e.o.

https://www.cpov.nl/privacybeleid/