Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken collega's met talent voor Unitonderwijs.

Levensbeschouwelijke identiteit

Christelijke school

Tamim is een christelijke school. We besteden in het onderwijs volop aandacht aan levensbeschouwelijke identiteit. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen van elkaar leren en kennismaken met verschillende overtuigingen.

We willen de kinderen leren stilstaan bij wat de boodschap van de Bijbel voor hen betekent in het dagelijkse leven. Voor een christen kan dat anders zijn dan voor een hindoestaan of een islamiet. Verschillen zijn er en deze ruimte mag er zijn. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar we veroordelen elkaar niet.

Op Tamim gaan we in op verschillende geestelijke stromingen. We besteden aandacht aan feesten die horen bij diverse levensbeschouwingen of levensovertuigingen.   

Onze ambities op het gebied van identiteit op een rij:

  • We besteden gericht aandacht aan normen en waarden
  • We leren leerlingen zich in te leven in andere overtuigingen dan zij zelf hebben
  • We beschikken over een methode voor levensbeschouwelijke identiteit
  • We leren de leerlingen iets te betekenen voor anderen dichtbij en ver weg
  • We besteden gericht aandacht aan de seksuele identiteit en diversiteit
  • We besteden aandacht aan wereldgodsdiensten
  • We vinden het belangrijk om bijbelverhalen en hun betekenis door te geven aan de kinderen
  • We besteden gericht aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit.
  • We leren onze leerlingen om andere opvattingen te respecteren
Verschillen mogen er zijn op Tamim

Tamim bereidt kinderen voor op het leven door hen te leren zelfwaarde te hebben, door respect te hebben voor anderen en door sociale en maatschappelijke competenties aan te leren. Dit doen wij door duidelijke doelen te hebben in kennis, houding en vaardigheden als de kinderen in groep 8 de school verlaten. Ze krijgen verschillende invalshoeken aangeboden, zodat leerlingen een brede blik krijgen op de samenleving; iedereen is gelijk en iedereen hoort erbij. Wij zijn een Christelijke school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in ons onderwijsprogramma. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen van elkaar leren en kennis maken met de diversiteit aan overtuigingen , besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd zijn aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Vanaf het jaar 2021-2022 zijn we gaan werken met een nieuwe godsdienstmethode. We willen de kinderen stil leren staan bij wat de boodschap van de Bijbel voor hen betekent in het dagelijkse leven. Dat kan voor een Christen anders zijn dan voor een Hindoestaan of Islamiet. Verschillen zijn er en deze ruimte mag er zijn. Je hoeft het niet eens te zijn maar ook niet te veroordelen.