Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken collega's met talent voor Unitonderwijs.

PBS - Positive Behavior Support ​

Voor een veilig en positief schoolklimaat

Tamim is sinds 2015 een Positive Behavior Support (PBS) school. PBS is een wereldwijd gebruikte methode op scholen om het gedrag van leerlingen positief te beïnvloeden en te zorgen voor een fijn schoolklimaat.

Lessen in rekenen en taal zijn heel normaal op school, maar lessen in gedrag niet. Goed gedrag kun je ook leren zegt dr. Annemieke Golly, een van de grondleggers van Positive Behavior Support (PBS). In Amerika waar Golly woont en werkt, werken er minimaal 15.000 scholen met PBS. In Nederland neemt het aantal scholen ook in rap tempo toe

Wat is Schoolwide Positive Behavior Support? 

Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Het doel is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren. Zo kunnen alle leerlingen optimaal profiteren van het onderwijs dat we op Tamim bieden. 

PBS maakt gebruik van een combinatie van ‘research based’ interventies en strategieën. Gewenst gedrag wordt hiermee versterkt en  probleemgedrag voorkomen. De methodiek is in de Verenigde Staten en in Noorwegen wetenschappelijk onderzocht en heeft daar haar waarde in de praktijk ruimschoots bewezen.

Op een SWPBS-school hebben de leerkrachten op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden hun gedragsverwachtingen op elkaar afgestemd. Deze gezamenlijke verwachtingen leren zij de leerlingen aan. Leerlingen weten zo beter wat er in en om school van hen wordt verwacht. De kans dat zij zich hiernaar gedragen neemt toe. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat. Pro sociaal gedrag én gedrag dat leren bevordert worden positief bekrachtigd. Ongewenst gedrag wordt eenduidig omgebogen.

Elke school kiest een aantal waarden. De waarden die het team van Tamim heeft vastgesteld zijn: Respect, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Betrokkenheid

 

De waarden van Tamim:

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid