Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken collega's met talent voor Unitonderwijs.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van Tamim

Tamim heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directeur heeft een adviserende functie. Ouders kunnen lid worden van de MR door middel van verkiezingen. Via de nieuwsbrief van school wordt u op de hoogte gehouden van wat in de MR wordt besproken.

 

GMR

De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken. Dhr. W. van Maele (oudergeleding) neemt namens Tamim waar in de GMR.

De MR van Tamim

Oudergeleding:
Mw. J. van Hardeveld
Dhr. D. van der Krans
Dhr. K. van de Baak

Personeelsgeleding:
Mw. A. Diepeveen
Mw. D. van Ee
Mw. A. Vunderink

Adviserende functie MR:
Mw. M. de Haan (directeur)