Voor dringende zaken waarvoor u mij persoonlijk wilt spreken kunt u via de leerkracht van uw kind een berichtje achterlaten of een mailtje sturen via het schooladres, dan neem ik contact met u op. Bellen op mijn mobiel: 06-57630804 mag ook, ik ben echter niet altijd in de gelegenheid deze direct te beantwoorden. Spreek dan gerust een boodschap in. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug. Appjes werken ook prima!
 
Afkortingen:
DC = directeurenoverleg
MT = managementteam
OH = Ontmoetingshuis
SB = Stafbureau
O&O = werkgroep Onderwijs en Organisatie; vijf directeuren werken hierin beleidsmatig voorstellen  
             uit voor CPOV.