Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) op Tamim


Tamim is een Schoolwide Positive Behavior Support school. We zijn in september 2015 gestart met het invoeren van deze wereldwijd gebruikte methode op scholen om het gedrag van leeringen positief te beïnvloeden.

Goed gedrag kun je leren!


Lessen in rekenen en taal zijn heel normaal op school, maar lessen in gedrag niet. Goed gedrag kun je ook leren zegt dr. Annemieke Golly, een van de grondleggers van Positive Behavior Support (PBS). In Amerika waar Golly woont en werkt, werken er minimaal 15.000 scholen met PBS. In Nederland neemt het aantal scholen ook in rap tempo toe.  

 

Wat is Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)?


Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘research based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De methodiek is in de Verenigde Staten en in Noorwegen wetenschappelijk onderzocht en heeft daar haar waarde in de praktijk ruimschoots bewezen.


Wanneer SWPBS op een school is geïmplementeerd, dan hebben de leerkrachten op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden hun gedragsverwachtingen geëxpliciteerd en op elkaar afgestemd. Deze gezamenlijke verwachtingen leren zij de leerlingen systematisch aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen wordt verwacht en de kans dat zij zich hiernaar gedragen toeneemt. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin pro sociaal en leren bevorderend gedrag systematisch positief wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen.

De waarden die het team van Tamim heeft vastgesteld zijn: Respect, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en BetrokkenheidTamim is een Schoolwide Positive Behavior Support school