Privacy


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
 
Stichting CPOV e.o. verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Onze stichting vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving: de stichting CPOV e.o. is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.
Daarbij hebben betrokkenen ook rechten.
 
In het kader van de Meldplicht datalekken heeft de Stichting CPOV e.o. een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: mevrouw A. Groen: a.groen@cedgroep.nl of telefonisch 010 407 1599
Daarnaast is er een Security Officer (SO) van de Stichting bereikbaar op privacy@cpov.nl of telefonisch 0318 519 076
Bij hen kunt u altijd rechtstreeks terecht voor vragen of meldingen.
 
Dit alles en meer informatie kunt u vinden op website van het CPOV e.o.
https://www.cpov.nl/privacybeleid/