Privacyreglement


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wij willen uw gegevens volgens de regels van de AVG behandelen.

Het CPOV is zich bewust van de behoefte aan en het recht op privacy. Om die reden volgen wij de hiervoor opgestelde wettelijke regels en procedures. Daarmee borgen wij de privacy zo optimaal mogelijk.

Het CPOV geeft met het onderstaande reglement inzicht in de wijze waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, welke wij bewaren, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Ook wordt daarin uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben.