Onze Christelijke identiteit


Het grote gebod “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf” staat centraal bij Tamim. Godsdienstonderwijs, de Bijbel, christelijke liederen en feesten nemen een belangrijke plaats in. Alle vakken staan in het licht van de Bijbelse waarden en normen. Ook in onze benadering naar kinderen, ouders en collega’s komt dit tot uiting – of je nu als vuilnisophaler of als ministerpresident in de wieg bent gelegd, als mens is iedereen even waardevol en belangrijk. We hebben elkaar nodig en zijn daardoor onmisbaar. Deze houding vragen wij van alle betrokkenen binnen Tamim. Wat betreft de binnen- en buitenschoolse activiteiten wordt gekeken of deze passen binnen onze identiteit. Daarbij leren we de kinderen respectvol om te gaan met de verschillen tussen culturen en religies.