Een unieke basisschool


Tamim gebruikt eigen pedagogische werkvormen zoals het werken met basisgroepen in combinatie met halfjaarlijkse instructiegroepen, weektaken, portfolio's, moderne instructieruimtes en leerwerkruimtes waar de leerlingen zelfstandig of in groepjes werken aan hun lestaken. Hiernaast zijn wij een Positive Behavior Support school waarmee wij veel energie investeren in een veilig en positief schoolklimaat. 

 
Basisgroepen


Uw kind wordt ingedeeld in een basisgroep - dit is leeftijdsgebonden. In deze basisgroep wordt de dag begonnen in de kring, wordt pauze gehouden en gegeten en wordt de dag afgesloten.

Hiernaast worden een aantal vakken in de basisgroep gegeven: bewegingsonderwijs, schrijfonderwijs en beeldende vorming. Dit zijn vakken waarbij de ontwikkeling veelal leeftijdsgebonden is. 

De overige vakken worden in zogenaamde instructiegroepen gegeven. Deze instructiegroepen zijn halfjaarlijks en op niveau van uw kind.

De leerkracht van de basisgroep is uw directe aanspreekpunt op school en is eindverantwoordelijk voor uw kind.


Halfjaarlijkse instructiegroepen


Naast de basisgroep wordt uw kind ingedeeld in een aantal halfjaarlijkse instructiegroepen. Tamim heeft instructiegroepen voor taal (en schrijven), rekenen, lezen (technisch en begrijpend), Engels en de zaakvakken. In deze halfjaarlijkse instructiegroep wordt op niveau lesgegeven.

Uw kind kan met taal werken op instructieniveau begin groep 6 (B6), met rekenen op begin groep 7 (B7) en met lezen op midden groep 8 (M8). De instructies worden basisgroep-overstijgend gegeven in de instructiegroepen.

De instructiegroepen worden ieder half jaar opnieuw ingedeeld naar aanleiding van de Cito-toetsen en observaties. Het kan zijn dat uw kind de leerstof versneld doorloopt. Zo kan de leerstof ook vertraagd worden doorlopen - soms heeft een kind  behoefte aan het 'herhalen' van een half jaar leerstof. Bij vertraging of versnelling wordt altijd overlegd met de ouders en het kind.

Tamim biedt leerlingen die bij rekenen of taal een half of heel jaar voorlopen een 'groep 9'-programma aan met daarin voorbereidende lesstof voor klas 1 van het Havo of VWO.