Nieuwsbrief nieuwbouw Ontmoetingshuis  
Nieuwsbrief uitbreiding Ontmoetingshuis - 2-3-2016