Vervolgonderwijs

Het onderwijs bij Tamim zorgt voor een goede basis voor de diverse richtingen binnen het voortgezet onderwijs. Verdieping, verbreding en/of versmalling van het leerpakket gebeurt daar waar nodig. Het leren plannen, evalueren, reflecteren, het bieden van Vroeg Engels en de manier van indelen van de instructie-niveaus geeft de kinderen ruime kennis en ervaring die nodig zijn voor het slagen in het voorgezet onderwijs. 
 

Schooladvies

Elke leerling in groep 8 van Tamim krijgt voor 1 februari een schooladvies. Hierin staat welk niveau (VWO, Havo, VMBO-TL, VMBO-GL of VMBO-BL) in het voortgezet onderwijs het beste bij hem of haar past. Let op: u kiest zelf een middelbare school die dit niveau aanbiedt. Het schooladvies is bindend en wordt gemaakt vóór de eindtoets. Tamim kijkt daarvoor onder andere naar hoe de leerling leert, wat de leerling heeft laten zien, en welke groei en ontwikkeling de leerling tijdens die laatste drie jaar (groep 6 t/m 8) heeft doorgemaakt. De centrale eindtoets die de leerling in april maakt, geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of Tamim met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt het zwaarste. De middelbare school waar de leerling heen gaat, mag de score op de centrale eindtoets niet gebruiken om te beslissen of de leerling wel of niet wordt toegelaten.

Het kan zijn dat de centrale eindtoets veel beter of juist veel slechter wordt gemaakt, dan Tamim van te voren dacht. Maakt de leerling de centrale eindtoets beter dan Tamim had gedacht, dan zal Tamim opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt dat genoemd. Dit doet Tamim in overleg met de leerling en met de ouders/verzorgers. Het kan zijn dat het schooladvies wordt aangepast, maar het hoeft niet.

Maakt de leerling de eindtoets slechter dan Tamim verwachtte, dan past Tamim het advies niet aan. Dat blijft dan hetzelfde. Wij kennen de leerling immers het beste. 


 
Meer informatie?

 
September Op de informatieavond informeert de leerkracht van groep 8 u over deze procedure en de normen die gebruikt worden bij het samenstellen van het schooladvies.
Oktober De leerkracht van groep 8 bespreekt met u uw wensen voor een richting en school voor uw kind. Meestal heeft u dit al met de groep 7 leerkracht besproken. 
November Het voortgezet onderwijs organiseert bij toerbeurt voorlichtingsavonden, waar u (op één schoollocatie) kennis kunt maken met alle voortgezet onderwijsinstellingen in Veenendaal.
November - Januari De leerlingen van groep 8 maken kennis met enkele scholen van voortgezet onderwijs door kennismakingslessen op deze scholen. De leerlingen bezoeken in principe alléén de scholen waar ze mogelijkerwijze naar toegaan.
Januari Het voortgezet onderwijs organiseert open middagen/avonden waar u als  ouder samen met uw kind de school kunt bezoeken. In de groepskalender van groep 8 geven wij datum, plaats en tijdstip van deze avonden. 

De leerkracht van groep 8 maakt een afspraak met u om u het schooladvies mee te delen. Bij dit gesprek krijgt u ook een inschrijfformulier voor het voortgezet onderwijs in Veenendaal. Als u kind naar een school in een andere plaats gaat moet u het inschrijfformulier zelf aanvragen.
Februari U geeft de groep 8 leerkracht het ingevulde inschrijfformulier terug met een kopie van de ID kaart van uw kind. Tamim meldt uw kind aan bij de school van uw keuze met daarbij het schooladvies.
Maart Wij sturen de school van inschrijving het onderwijskundig overdrachtsrapport van uw kind. Hierbij wordt informatie uit het digitale leerlingdossier overgedragen. U krijgt van te voren inzage in de documenten die worden overgedragen. 
April Leerlingen van groep 8 maken de centrale eindtoets voor het primair onderwijs. De resultaten worden overdragen aan de school van inschrijving.
Mei/Juni U ontvangt een bevestiging van de inschrijving van uw kind van het voortgezet onderwijs.
Juni/Juli Uw kind wordt uitgenodigd op het voortgezet onderwijs voor een kennismakingsmiddag.