Vroeg Engels

Bij Tamim bieden wij Vroeg Engels aan. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 een uur per week in het Engels aangesproken worden. We beginnen in de onderbouw met het spelen van Engelse spelletjes, het zingen van Engelse liedjes en het leren van de eerste woordjes. 
'Input first' is hierbij van groot belang. Kinderen leren eerste zelf de taal begrijpen, voordat zij deze zelf gaan spreken.  

Dit wordt in de volgende groepen voortgezet. Vanaf de middenbouw krijgen de kinderen Engels op niveau. In de bovenbouw wordt dit vervolgd - hier lezen de kinderen Engelse boeken, kijken Engelse films (geen ondertiteling) en spelen ze Engelse spelletjes. Kinderen worden door diverse activiteiten uitgedaagd om Engels te praten.

Meer informatie?

  • Tamim is aangesloten bij het vroeg vreemde talen onderwijs platform voor Engels en is een gecertificeerde TalenT school. 
  • Meer informatie....

 

Wat doen we nog meer?

  • Regelmatig is er een Engelse dag. Veel activiteiten gebeuren dan in het Engels. De kinderen leren zo standaard zinnen en gebruiken de geleerde woorden in de praktijk. De inloop, de lunch en beeldende vorming krijgen de leerlingen bijvoorbeeld in het Engels.
  • We gebruiken voor de groepen 1 t/m 4 de methode iPockets en voor de groepen 5 t/m 8 de methode Discovery Island.
  • Wij doen regelmatig projecten via internet met scholen in andere landen (USA, of een ontwikkelingsland). Zo leren wij van elkaars taal en cultuur.