Halfjaarlijkse instructiegroepen

Naast de basisgroep wordt uw kind ingedeeld in een aantal halfjaarlijkse instructiegroepen. Tamim heeft instructiegroepen voor taal (en schrijven), rekenen, lezen (technisch en begrijpend), Engels en de zaakvakken. In deze halfjaarlijkse instructiegroep wordt op niveau lesgegeven.

Uw kind kan met taal werken op instructieniveau begin groep 6 (B6), met rekenen op begin groep 7 (B7) en met lezen op midden groep 8 (M8). De instructies worden basisgroep-overstijgend gegeven in de instructiegroepen 
 
Basisgroepen en instructiegroepen

De instructiegroepen worden ieder half jaar opnieuw ingedeeld naar aanleiding van de Cito-toetsen en observaties. Het kan zijn dat uw kind de leerstof versneld doorloopt. Zo kan de leerstof ook vertraagd worden doorlopen - soms heeft een kind  behoefte aan het 'herhalen' van een half jaar leerstof. Bij vertraging of versnelling wordt altijd overlegd met de ouders en het kind.


 

Tamim heeft instructiegroepen voor:
  • Taal 
  • Rekenen
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen 
  • Engels
  • Zaakvakken

Tamim biedt leerlingen die bij rekenen of taal een half of heel jaar voorlopen een 'groep 9'-programma aan met daarin voorbereidende lesstof voor klas 1 van het Havo of VWO.