Basisgroepen

Uw kind wordt ingedeeld in een basisgroep - dit is leeftijdsgebonden. In deze basisgroep wordt de dag begonnen in de kring, wordt pauze gehouden en gegeten en wordt de dag afgesloten.

Hiernaast worden een aantal vakken in de basisgroep gegeven: bewegingsonderwijs, schrijfonderwijs en beeldende vorming. Dit zijn vakken waarbij de ontwikkeling veelal leeftijdsgebonden is. 

De overige vakken (taal, rekenen, lezen, Engels en zaakvakken) worden in zogenaamde instructiegroepen gegeven. Deze instructiegroepen zijn halfjaarlijks en op niveau van uw kind.De leerkracht van de basisgroep is uw directe aanspreekpunt op school en is eindverantwoordelijk voor uw kind.