Ons onderwijs

Een unieke basisschool

Tamim gebruikt eigen pedagogische werkvormen zoals het werken met basisgroepen in combinatie met halfjaarlijkse instructiegroepen, weektaken, portfolio's, moderne instructieruimtes en leerwerkruimtes waar de leerlingen zelfstandig of in groepjes werken aan hun lestaken. Hiernaast zijn wij een Positive Behavior Support school waarmee wij veel energie investeren in een veilig en positief schoolklimaat.

Lees hieronder meer over de opzet van ons onderwijs:

Basisgroep op leeftijd

Onze leerlingen zitten in een basisgroep op leeftijd. In de basisgroep wordt de dag geopend, gegeten en de dag afgesloten. Hiernaast krijgen onze leerlingen de instructies op niveau in instructiegroepen. Lees verder...

Instructie op niveau

Tamim werkt met een halfjaarlijkse instructiegroepen voor taal, rekenen en lezen en Engels. Lees verder...

Vroeg Engels

Tamim is een gecertificeerde TalenT-school voor vroeg Engels. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 op een natuurlijke manier Engels krijgen. Lees verder...

Portfolio

Tamim werkt met een portfolio, waarin u de ontwikkeling van uw kind op vier manieren kunt volgen. Lees verder...

Zelfstandig werken in alle groepen

Op Tamim werken leerlingen zelfstandig met dag-, week- en maandtaken. Tamim werkt met een eigen leerlijn zelfstandig werken, zodat er een optimale voorbereiding plaatsvindt voor het voortgezet onderwijs.

Schoolwide Positive Behavior Support

Tamim is een Schoolwide Positive Behavior Support school. We zijn gestart met het invoeren van deze wereldwijd gebruikte methode op scholen om het gedrag van leeringen positief te beïnvloeden. Meer info over schoolwide PBS op Tamim...

Eigentijdse inrichting

Tamim heeft een eigentijdse en moderne inrichting met instructieruimtes en leerwerkruimtes voor de zelfstandige verwerking.
lees verder...
 

Het meedraaien op Tamim geeft pas echt een goede indruk van ons onderwijs. Ouders nodigen wij daarom twee keer per jaar uit om een dagdeel mee te draaien.