Portfoliomap

Twee keer per jaar - in februari en in juni - gaat de portfoliomap mee naar huis. In deze map vindt u onderstaande zaken waarmee u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen. De portfoliomap bestaat uit 4 delen:
  1. 'Ik' - de ik-tekeningen van uw kind;
  2. Meester/juf - de leerdoelen of de rapportkaart, en de Cito resultaten *);
  3. Ouders - hier kunt u iets schrijven voor uw kind over zijn of haar voortgang en werk;
  4. Mijn werk - enkele werkbladen, presentaties of tekeningen die weergeven wat uw kind in de afgelopen periode geleerd heeft.

Leerdoelen groepen 1 t/m 3
Voor de onderbouw zijn de halfjaarlijkse leerdoelen opgesteld. Deze leerdoelen zijn gekoppeld met de doelen uit onze onderwijsmethodes en ons digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkrachten observeren de kinderen gedurende het half jaar van de instructiegroep en scoren de leerdoelen die gehaald zijn.  
 

Cito resultaten

Tamim neemt ieder half jaar de voortgangstoetsen van CITO af. De resultaten tonen wij u in een groeigrafiek waar u de vaardigheidsgroei van uw kind kunt volgen voor de diverse vakken. 
 
 

Rapportkaart groepen 4 t/m 8

In de midden- en bovenbouw vindt de beoordeling van de leerlingen plaats d.m.v. observaties en toetsen. Op de rapportkaart vindt u deze beoordelingen. De beoordeling wordt gegeven in uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende. 
De rapportkaart is ook iedere maand via ons Ouderportaal op Internet in te zien. Op deze kaart vindt u een voortschrijdend gemiddelde - totdat de kaart aan het einde van het halfjaar wordt 'bevroren' en in de portfoliomap wordt gestopt.