(Hoog)begaafdheid op Tamim

Tamim heeft vanaf het schooljaar 2015/2016 een (hoog)begaafdenbeleid voor haar leerlingen. 

Signalering

Bij een binnenkomende 4 jarige leerling op onze school wordt u als ouders gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Deze geeft ons belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind. Er zullen geen check-up gesprekken meer plaatsvinden nadat een leerling op Tamim is gestart, maar wij gaan vooraf met u als ouders in gesprek. Om hoogbegaafde leerlingen vroegtijdig te signalering vindt Tamim een goede samenwerking met ouders van groot belang. U bent tenslotte de deskundige op het gebied van uw kind. 

Mochten er nog twijfels zijn dan kan het SIDI 3 protocol  worden ingevuld. Dit is een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol  (hoog)begaafdheid voor groep 1 tot 8. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat ouders gevraagd zal worden een IQ test af te laten nemen.  Als uit deze signalering blijkt dat het gaat om een (hoog)begaafde leerling zal de leerling worden doorgetoetst om te kijken hoe groot de voorsprong op didactisch gebied is.  Het kan dan voorkomen dat de leerling qua instructiegroep zal gaan versnellen. Wij proberen het versnellen zoveel mogelijk te beperken en zullen daarnaast dus actief gaan verrijken en verdiepen.

Aanbod lesmateriaal

Tamim heeft de verrijkende methode LEVELWERK aangeschaft om haar hoogbegaafde leerlingen voldoende te kunnen uitdagen. Levelwerk biedt ons een totaalaanbod van verrijkende activiteiten en kan worden gebruikt vanaf groep 1 t/m groep 8. Het kan eenvoudig naast de methode gebruikt worden. Het aanbod is passend, doordat de basisstof compact en dus ruimte creëert voor een aanvullende verrijkingsleerlijn. Levelwerk bestaat uit 8 boxen. Voor elk leerjaar van groep 3 tot 8 is er een levelbox. Er is ook een uitloopbox voor groep 8. Voor de kleuters is er Levelspel. 

De leerlingen die in aanmerking komen voor Levelwerk worden tenminste 1 keer in de week begeleid door de leerkracht. Samen wordt er gekeken naar de opdrachten en wordt er een planning gemaakt. De planning komt in hun eigen logboek te staan. Hierin wordt ook het werk geevalueerd.

Protocol

Dit beleid en de gemaakte afspraken hieromtrent worden beschreven en vastgelegd in het (hoog)begaafdheidsprotocol van Tamim. 

Voor meer informatie:

Anja Leuvenink, specialist hoogbegaafdheid Tamim
email: anja.leuvenink@tamim.nl