Medezeggenschapsraad


Voor wie wil meepraten over het schoolbeleid is de medezeggenschapsraad (MR) een goede optie. Elke school heeft zo’n raad, met daarin ouders en teamleden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. U kunt dan meepraten en meedenken over schoolveiligheid; binnen en buiten het gebouw; het schoolplan en de financiële beleid. Ouders kunnen zich ook verkiesbaar stellen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die organisatiebreed actief is.

De directeur is adviserend lid.

Via de nieuwsbrief en de website wordt u op de hoogte gehouden van wat in de MR besproken is. De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken.