Internet op school

De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sinds de school informatiekanalen als televisie (en video) en meer recent, internetfaciliteiten ter beschikking heeft, kunnen er beelden en programma's de school binnenkomen en uitgaan, die ongeschikt zijn voor leerlingen. Denk aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, wordt het risico op het binnenhalen van onfatsoenlijk, disrespectvol en ongewenst materiaal steeds groter. Leerlingen moeten leren daar mee om te gaan. 

Als school willen wij leerlingen leren hoe hiermee om te gaan. Wat is goed en wat niet, wat kan en wat niet. We benaderen het gebruik van het internet/e-mail, zoals we ook kinderen leren omgaan met het verkeer of de televisie. Indien er zich een bepaalde situatie voordoet, wordt daar op ingespeeld. Tamim hanteert vanaf schooljaar 2013/2014 een protocol 'gebruiksvoorwaarden internet leerlingen'. De gedragscode uit dit document legt vast hoe wij als school willen omgaan met gewenst en ongewenst gedrag op het gebied van gebruik van internetfaciliteiten en computers. Omdat dit aparte regels zijn die ook raken aan de privacy van leerlingen en de rechten van ouders, laten wij deze regels apart ondertekenen door ouders en leerlingen. Dit gebeurt eenmalig wanneer het kind voor het eerst gebruik mag maken van internet of computerfaciliteiten, en gebeurt opnieuw wanneer de regels wijzigen. De groepsleerkracht bespreekt elk jaar opnieuw de regels met de leerlingen, zodat iedereen weer weet waar hij/zij aan toe is. Deze regels hangen bij de computers in school (o.a. in het digi-eiland), en op onze website Tamim.nl: klik hier voor de ouder-downloads.