Foto's en video's van leerlingen

Foto- en video albums

Wij hebben de groepspagina´s, fotoalbums en videoalbums geplaatst op het ouderportaal van Tamim.nl. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor ouders van Tamim.  U kunt hier komen met uw emailadres (dat bij school bekend is) en een wachtwoord. Als u nog geen wachtwoord heeft, kunt u dat aanvragen.

Intern gebruik

Bij Tamim kunnen leerlingen gefilmd en gefotografeerd worden. Dit kan zijn om u een beeld te geven over ons onderwijs. Ook kunnen de foto's worden gebruikt in het portfolio van uw kind.  
 
Ook wordt er gefilmd in de onderstaande begeleidingssituaties. Dit beeldmateriaal wordt nooit op de website gezet, en wordt zo snel mogelijk vernietigd.
 
  • Een individuele leerling kan worden gefilmd bij een hulpvraag. Ouders worden hiervoor om toestemming gevraagd. De filmbeelden worden met de leerkracht en ouders besproken.
  • Een gehele groep kan gefilmd worden om zo de groep zicht  te geven op het gedrag.
  • Leerkrachten en  stagiaires bij Tamim kunnen worden gefilmd. Het beeldmateriaal wordt met de interne begeleider besproken. 

Uw toestemming 

Als u uw kind bij Tamim aanmeldt, vragen wij u om toestemming voor het maken van foto's en video's. Als u hier niet mee accoord gaat, horen wij dit graag. Als er extern gebruik wordt gemaakt van beelden, vragen wij u daar altijd schriftelijk toestemming voor.