Ouderwerkgroep

De school heeft een ouderwerkgroep; bestaande uit ouder, grootouders en andere belangstellenden. De leden van deze werkgroep coördineren allerlei werkzaamheden ten behoeve van de school en de leerlingen.

U kunt hierbij denken aan:
  • hulp bij training en/of organisatie van de diverse sporttoernooien;
  • vervoer en begeleiding bij excursies;
  • voorbereiden en/of meehelpen bij festiviteiten;
  • reparatie en knutselwerkzaamheden;
  • huishoudelijke werkzaamheden.
De leden van de werkgroep bedenken en bereiden deze activiteiten voor en hebben het hele jaar contact. Daarnaast wordt de meer incidentele hulp gevraagd van andere (hulp)ouders bij het uitvoeren van activiteiten.
 
Meer informatie