Medezeggenschapsraad 

Voor wie wil meepraten over het schoolbeleid is de medezeggenschapsraad (MR) een goede optie. Elke school heeft zo’n raad, met daarin ouders en teamleden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. U kunt dan meepraten en meedenken over schoolveiligheid; binnen en buiten het gebouw; het schoolplan en de financiële beleid. Ouders kunnen zich ook verkiesbaar stellen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die organisatiebreed actief is.

De directeur is adviserend lid.

Via de nieuwsbrief en de website wordt u op de hoogte gehouden van wat in de MR besproken is. De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken. 

De MR van Tamim bestaat uit de volgende leden:
 

Oudergeleding

Schoolgeleding

Rianne Spies

Rianne Spies - MR Tamim oudergeledingIk ben Rianne Spies. Ik heb vier kinderen waarvan er twee oud genoeg zijn om op school te zitten.
Merel zit in groep 4 en Aron zit in groep 1-2. 
Wij hebben bewust gekozen voor Tamim omdat de manier van lesgeven bij onze opvoeding aansluit. De positieve benadering en dat het lesgeven afgestemd wordt op het kind, spreekt ons zeer aan. In het dagelijks leven ben ik behalve moeder ook verpleegkundige in het ziekenhuis. Ik werk daar op de dagbehandeling.
Ik vind het leuk om bij de MR te zitten omdat ik het belangrijk vind om me in te zetten voor de school en het uitdagend vind om me bezig te houden met het complexe reilen en zeilen van een school leiden.  
 

Niek van Barneveld (voorzitter)

meester Niek
 

Marlien Kroon

Als moeder van Nathan uit groep 1 vind ik het belangrijk om tijd en energie te investeren in Tamim. Het is immers een plek waar hij, net als zoveel andere kinderen, heel wat uren doorbrengt en die van groot belang zal zijn voor zijn ontwikkeling. We hebben bewust voor Tamim gekozen vanwege de identiteit en het onderwijsconcept. Ik werk zelf in het hoger onderwijs op het vakgebied van planning & control en vind het fijn om mijn kwaliteiten op dat vlak ook te kunnen inzetten binnen de MR. Als lid van MR vertegenwoordig ik alle ouders bij het bestuur en de schoolleiding, ik krijg dan ook graag uw input over het reilen en zeilen van de school. 

Carola Zweistra


De geplande vergaderdata worden hieronder gegeven. Heeft u iets te melden of te vragen aan de MR? Graag 2 weken voor devergadering aan ons doorgeven, dan wordt het op de agenda gezet.
 
Meer informatie