Gebedskring

Twee keer per maand komt een groep ouders bij elkaar om voor het wel en wee van de kinderen en de school te bidden. We vragen God's zegen over de kinderen en het team en voor alle ontwikkelingen binnen en buiten de school waar we mee te maken hebben. Samen bidden en danken heeft grote kracht. U bent van harte welkom in de personeelsruimte!