Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt door het bestuur per kind vastgesteld. Het geld van de ouderbijdragen wordt besteed ter dekking van niet-gesubsidieerde kosten binnen de school en komt ten goede aan alle kinderen die onze school bezoeken.

Het geld van de ouderbijdragen wordt onder meer besteed aan:
  • Vieringen van christelijke feestdagen
  • Sinterklaasfeest
  • Sporttoernooien
  • Leermiddelen in de groep die niet in eerste instantie bekostigd kunnen worden vanuit het schoolbudget.
In het begin van een nieuw cursusjaar ontvangt u van ons een verzoek voor betaling van de ouderbijdrage op het banknummer van de school.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015/2016 is: € 25.00 per kind. U kunt dit overmaken op onze bankrekening Rabobank: cbs Tamim Veenendaal NL73 RABO 015.668.3326 onder vermelding van ouderbijdrage/ naam leerling. 

Voor excursies wordt een extra bijdrage gevraagd.