Positive Behavior Support

Tamim is een Schoolwide Positive Behavior Support schoolTamim is een Schoolwide Positive Behavior Support school. We zijn in september 2015 gestart met het invoeren van deze wereldwijd gebruikte methode op scholen om het gedrag van leeringen positief te beïnvloeden.

Wat is Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)?

Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘research based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De methodiek is in de Verenigde Staten en in Noorwegen wetenschappelijk onderzocht en heeft daar haar waarde in de praktijk ruimschoots bewezen.

  • SWPBS staat voor een schoolbrede aanpak
  • Preventie staat centraal
  • SWPBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch
  • De SWPBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen
  • Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten
  • SWPBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem

Wanneer SWPBS op een school is geïmplementeerd, dan hebben de leerkrachten op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden hun gedragsverwachtingen geëxpliciteerd en op elkaar afgestemd. Deze gezamenlijke verwachtingen leren zij de leerlingen systematisch aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen wordt verwacht en de kans dat zij zich hiernaar gedragen toeneemt. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin pro sociaal en leren bevorderend gedrag systematisch positief wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. De waarden die het team van Tamim heeft vastgesteld zijn: Respect, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Betrokkenheid.

 
Meer informatie