Onze schoolklimaat-overeenkomst

Hoe willen wij als teamleden werken:
 • Bij Tamim mag je jezelf zijn, met je eigen talenten en kwaliteiten.
 • Wij bieden een veilige basis voor iedereen, ook voor jou.
 • Wij bieden veiligheid door middel van orde, structuur en regelmaat. Als je je veilig voelt, durf je jezelf te zijn en krijg je ruimte om te groeien. Wij horen en zien je.
 • Wij werken open, eerlijk en respectvol samen. Wij zijn gelijkwaardig en leren van elkaar.
 • Wij hebben vertrouwen en dragen zorg voor elkaar. Dat uit zich in onze professionele communicatie.
 • Tamim staat bekend als een moderne, innovatieve school die voorop loopt in het onderwijs, waar iedereen deel van wil uitmaken.
 • Wij hebben hoge, reële verwachtingen; kinderen werken op eigen niveau.

Daarom maken wij als teamleden de volgende afspraken:

 • Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg. Ik houd mij aan afspraken (orde, structuur en regelmaat). Hierdoor kan een ander op mij rekenen en ben ik open, eerlijk en voorspelbaar, dat geeft vertrouwen en voelt veilig.
 • Praat ik niet over iemand, maar met iemand. Hierdoor toon ik respect en geef ik vertrouwen. Dit is een voorwaarde om je veilig te voelen en om jezelf te mogen zijn. Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en open ben en dat ik ben te vertrouwen.
 • Ben ik professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader:
  • Wat is goed voor de kinderen?
  • Wat is goed voor de organisatie?
  • Wat is goed voor mij?
 • Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie wat betekent dat mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team.
 • Sta ik open voor en ben geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen (LSD), wat maakt dat ik betrokken ben en zorgdraag. Een ander voelt zich door mij gehoord en gezien (dialoog), mijn intentie is om het met iedereen goed te hebben. Ik werk vanuit gelijkwaardigheid.
 • Ik houd rekening met de kernkwaliteiten van de ander en van mijzelf en benut en versterk deze in het samenwerken. Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen, waardoor ik veilig ben voor de ander. Ik creëer ruimte voor persoonlijke groei en wil leren van en met de ander.
 • Geef ik de ander feedback bij het wel of niet nakomen van deze regels, waardoor ik laat zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander” In mijn communicatie ben ik professioneel.

Veenendaal, 20 augustus 2015
Getekend, Team Tamim