Onze schooltijden en kinderopvang

Tamim werkt met een continurooster. Zo kan er optimaal gewerkt en geleerd worden. Uw kind gaat iedere dag naar school van 8.30 - 14.15 uur. Alle kinderen eten op school. 

De school is vanaf 08:20 uur open. U kunt op het schoolplein wachten totdat de deur open gaat. De kinderen mogen niet in het Ontmoetingshuis rondlopen of wachten vóór 08:20 uur. De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur dagelijks klaar om de kinderen persoonlijk te begroeten en ter verwelkoming een hand te geven. 

De inloop duurt tot 08:40 uur, daarna starten de lessen. Let u erop dat u de units op tijd verlaat? De inloop is bedoeld voor u en uw kind. U kunt dan met uw kind het gemaakte of te maken schoolwerk bekijken. In de onderbouw kunt u even met uw kind spelletje doen. Om gezellig bij te praten met de andere ouders of een gesprek met de leerkracht zijn andere momenten beter geschikt !


Vanaf 8.30 uur staat de inloop als schooltijd op het rooster. Komt uw kind na half negen op school, dan is het te laat en wordt als zodanig geregistreerd in ons digitale leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Deze meldingen vindt u terug in ons ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ .

Tamim werkt samen met de christelijke organisatie Luna voor de naschoolse opvang. Wanneer er 8 kinderen of meer gebruik maken van de NSO, wordt deze in de school aangeboden. Bij een kleiner aantal kinderen worden deze door de medewerkers van Luna in eigen busjes opgehaald en naar een centrale locatie gebracht. 
 

Meer informatie?