Degelijk onderwijs

Tamim besteedt gericht aandacht aan het goed beheersen en onderhouden van de vaardigheden lezen, taal en rekenen. Het goed kunnen lezen en rekenen is van groot belang in onze samenleving. Deze vakken komen dagelijks op verschillende manieren aan bod.

Kinderen worden bij Tamim gevolgd en begeleid bij hun individuele ontwikkeling. Uw kind wordt per vakgebied ingedeeld op het niveau waar uw kind zich bevindt. Dit kan verschillend zijn per vakgebied. Observaties, toetsing, gesprekken met u en uw kind helpen de leerkrachten bij het bepalen van het niveau van uw kind.
Om goed onderwijs te bieden werkt Tamim met leerkrachten en onderwijsassistenten. Tamim maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat u thuis via Internet in kan zien. U krijgt hiervoor een eigen aanmeldcode.

Bij Tamim werken de leerlingen met een portfolio. Deze toont de ontwikkeling van uw kind aan. In deze map zitten een rapportkaart, Cito gegevens, leerkracht observaties, werkbladen, tekeningen, presentaties en andere zaken die de ontwikkeling van uw kind laten zien.