Aanmelden

Stap 1: Bent u geinteresseerd? 

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met Monique de Haan, directeur van cbs Tamim. Na het kennismakingsgesprek krijgt u een inschrijfformulier en krijgt u u natuurlijk de school even te zien.

U kunt Monique de Haan bellen (adresgegevens) of mailen (contact opnemen) voor een afspraak . 

Uw kind kan ook een dagje of een dagdeel meedraaien.

Stap 2: Aanmelden

U meldt uw kind aan door:

  1. Het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Dit krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek. 

  2. Een kopie van de zorgpas van uw kind mee te sturen.
 
Als alle formulieren en de kopie van de zorgpas bij ons binnenkomt nemen wij contact met u op voor een afspraak voor de wendag van uw kind.
 
Als er is sprake van een overstap van een andere basisschool neemt de Intern Begeleider van Tamim eerst contact op met de oude school. Als er bijzondere hulpvragen zijn, wordt er intern overlegd of Tamim de juiste keuze is voor uw kind, voor de andere kinderen in de basisgroep en/of voor de leerkrachten bij Tamim.
 

Stap 3: Eerste wendag of schooldag

Heeft u uw kind aangemeld? Dan komt uw kind op de inschrijflijst en zal door de unitleider van de onderbouw geplaatst worden in een basisgroep. U wordt 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind gebeld door de leerkracht van deze basisgroep. Zij maakt met u twee wenafspraken. Het gaat om 2 ochtenden wennen van 8.30-11.30 uur. Als uw kind behoefte heeft om vaker te wennen kan dit plaatsvinden na de vierde verjaardag. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind in principe elke dag naar school. 

Als leerlingen in de maand december jarig zijn, kiezen we er als school voor om deze kinderen pas in januari te laten starten. December is een erg drukke en spannende maand voor de kinderen. Voor nieuwe kinderen geen prettig moment om te starten omdat er dan te weinig tijd is om de kinderen wegwijs te maken in de groep.

Voor vragen kunt u terecht bij de unitleider van de onderbouw: willeke.noppe@tamim.nl
 

Stap 4: Let op: Zindelijkheid

Als  uw kind bij Tamim op school komt, moet uw kind zindelijk zijn.  Het is voor een leerkracht niet mogelijk om individuele leerlingen te verschonen, omdat hij de groep dan alleen moet achterlaten.

Meer informatie
Eisen aan zindelijkheid
 

Formulier voor het intakegesprek bij de start  in groep 1 en 2

  • Ouders van wie het kind instroomt in  groep 1 of  2 worden vlak voor de start op Tamim gevraagd om een intakeformulier in te vullen en de  ontwikkeling van de leerling te bespreken.
    Klik hier voor het intakeformulier