Tamim is gaaf!

Met Tamim kiest u voor een unieke basisschool. Een school die past bij uw kind.

Tamim betekent in het Hebreeuws “Gaaf”. Gaaf zoals God ons geschapen heeft, zoals Hij ons bedoeld heeft. God vindt ons van waarde. Hij heeft een doel met ons leven. Bij Tamim staan de door God gegeven talenten centraal. De Bijbel, Gods Woord, leidt en inspireert ons. Ons onderwijs sluit aan bij de unieke manier van leren van uw kind. Wij bereiden uw kind voor op de samenleving van nu en morgen. Belangrijke onderdelen zijn taal rekenen en lezen, zo ook het leren van sociale vaardigheden. Leren en ontwikkelen met hoofd, hart en handen!

U en uw kind zijn bij Tamim van waarde. Wij willen u graag laten ervaren hoe gaaf onderwijs op Tamim voor uw kind zal zijn. 
 

Komt u gerust eens op bezoek om te kijken of voor een gesprek, of laat uw kind een dagdeel of een dag meelopen op school. Maak u eerst een afspraak?

Een hartelijke groet,
Monique de Haan
directeur cbs Tamim


Tamim gebruikt eigen pedagogische werkvormen zoals het werken met basisgroepen in combinatie met halfjaarlijkse instructiegroepen, dag & weektaken, portfolio’s en een moderne inrichting met instructielokalen in combinatie met leerwerkruimtes waar de leerlingen zelfstandig of in groepjes werken aan hun lestaken.

Tamim is een Schoolwide Positive Behavior Support school. We zijn in september 2015 gestart met het invoeren van deze wereldwijd gebruikte methode op scholen om het gedrag van leeringen positief te beïnvloeden.

Tamim is een gecertificeerde TalenT-school voor vroeg Engels. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 op een natuurlijke manier Engels krijgen.

Tamim heeft een eigentijdse en moderne inrichting waarin de leerlingen de ruimte krijgen om op hun eigen manier te leren en te werken.

Tamim is onderdeel van Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omstreken. Wij zijn een Christelijke basisschool. Iedereen is welkom die onze identiteit respecteert.

Meer informatie?